Магистърска степен / Осветление
Маноела Дойчинова,  дипломна работа по магистърска програма “Дизайн на сценичното и филмово осветление”: “Игра сън” от Стриндберг.
Маноела Дойчинова, дипломна работа по магистърска програма “Дизайн на сценичното и филмово осветление”: “Игра сън” от Стриндберг.
 
Studio ITTI
Web Based Solutions