Архив
2007 1-ви курс ..Рисуване..
2007 1-ви курс ..Сценография..
2007 2-ри курс ..Компютърно моделиране..
2007 2-ри курс ..Рисуване..
2007 2-ри курс ..Сценография..
2007 3-ти курс ..Компютърно моделиране..
2007 3-ти курс ..Рисуване..
2007 3-ти курс ..Сценография..
2007 3ти курс ..Костюми..
2007 4-ти курс ..Живопис..
2007 4-ти курс ..Компютърна анимация..
2007 4-ти курс ..Рисуване..
2007 4-ти курс ..Сценография..
2008 1-ви курс ..Живопис..
2008 1-ви курс ..Сценография..
2008 2-курс ..Живопис..
2008 2-курс ..Компютърно моделиране..
2008 3-курс "Живопис"
2008 3-курс ..Сценография..
2009 1-ви курс ..Живопис..
2009 1-ви курс ..Сценография..
2009 1-курс ..Рисуване..
2009 2-курс ..Живопис..
2009 2-курс ..Компютърно моделиране..
2009 2-курс ..Рисуване..
2009 2-курс ..Сценография..
2009 3-курс "Живопис"
2009 3-курс ..Сценография..
2009 3-ти курс ..Компютърна анимация..
2009 3-ти курс ..Рисуване..
2009 4-курс ..Живопис..
2009 4-курс ..Сценография..
2010 3-ти курс ..Компютърна анимация..
2011 1-ви курс ..Живопис..
2011 1-ви курс ..Рисуване..
2011 1-ви курс ..Сценография..
2011 2-курс ..Компютърно моделиране..
2011 2-ри курс ..Живопис..
2011 2-ри курс ..Рисуване..
2011 2-ри курс ..Сценография..
2011 3-ти курс ..Рисуване..
2011 3-ти курс ..Сценография..
2011 4-ти курс ..Живопис..
2011 4-ти курс ..Сценография..
2012 1-ви курс ..Живопис..
2012 1-ви курс ..Рисуване..
2012 2-ри курс ..Компютърно моделиране..
2012 2-ри курс ..Живопис..
2012 2-ри курс ..Рисуване..
2012 2-ри курс ..Сценография..
2012 3-курс "Живопис"
2012 3-ти курс ..Рисуване..
2012 3-ти курс ..Сценография..
2012 3ти курс ..Костюми..
2012 4-ти курс ..Живопис..
2012 4-ти курс ..Сценография..
2013 1-ви курс ..Рисуване..
2013 1-ви курс ..Сценография..
2013 2-ри курс ..Живопис..
2013 2-ри курс ..Рисуване..
2013 3-ти курс ..Живопис..
2013 3-ти курс ..Рисуване..
2013 4-ти курс ..Живопис..
2014 1-ви курс .. Живопис..
2015 1-ви курс .. Живопис..
Галерия за Началната страница
Магистърска степен - "Куклен театър"
Магистърска степен - "Сценично осветление"
Магистърска степен ..Авторски визуален спектакъл..
 
Studio ITTI
Web Based Solutions